Nyhedsbrev fra VETR - Uge 33/2011

 
 

1. Gratis informationsmøder om eksport til Sverige

Et af Danmarks største nærmarkeder er i stærk vækst. For danske virksomheder betyder det, at der er gode muligheder for at få et stykke af den svenske økonomiske kage. Sverige er med sin geografiske nærhed og kulturelle ligheder et oplagt supplement til hjemmemarkedet. Samtidig er Sverige som Nordens største industrination en meget vigtig handelspartner for danske industrivirksomheder – både som aftager og leverandør.

Derfor inviterer Danmarks Ambassade i Stockholm i samarbejde med Elmia Subcontractor samt Væksthus Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland til en række informationsmøder om mulighederne på det svenske marked samt om Elmia Subcontractor.

Læs mere om arrangementet

 

2. Workshop om de nye europæiske kemikaliemærkninger

Kender din virksomhed til de nye mærkningsregler for kemikalier –
og har du overblikket over hvilke kemikalier, der anvendes i
virksomheden?

Miljønetværk Syd og groNet inviterer til møde den 20. september i Vejen om EU’s nye CLP regler, som betyder, at kemikalier fremover vil blive klassificeret og mærket anderledes. De nye CLP regler betyder blandt andet, at de gamle
orange faresymboler forsvinder og erstattes af ni nye CLP
farepiktogrammer.

Du kan tilmelde dig her. På samme side kan du også læse mere om mødet.

 

3. Invitation til eksportmøde om Latinamerika

Den største del af den fremtidige globale, økonomiske vækst forventes at være på fjernmarkederne i blandt andet Latinamerika.

Danske virksomheder er godt rustet som handelspartnere for Latinamerika i en situation med økonomisk vækst og dermed stigende købekraft, stigende handelsliberalisering og verdenshandel. Bliv godt rustet og kom til informationsmøde, hvor du kan høre mere om de voksende markeder i Latinamerika.

Læs mere om og tilmeld dig informationsmødet her

 

4. Højteknologifonden er klar med nye investeringer

Højteknologifonden investerer i 2011 i alt 600 millioner kroner i nye samarbejder mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Fokus er på lovende forskning, der på sigt skaber vækst og beskæftigelse. Næste frist for at søge om støtte til højteknologiske projekter og platforme er den 25. august.

Læs mere om hvordan du søger støtte
 

5. 775 mio. på vej til vækstvirksomheder

Tre fonde har fået betingede tilsagn om 775 mio. kr. fra Dansk Vækstkapital, der er en privat investeringsfond, som foretager kommercielle investeringer i small cap-, mid cap-, venture- og mezzaninkapitalfonde. Fondene vil kunne investere i op mod 40-50 små og mellemstore vækstvirksomheder i de kommende år. Kapitalen bag investeringsfonden kommer fra danske pensionsselskaber. Heraf er 3/4 ydet som lån, der investereres gennem Vækstfonden.

Læs mere om Dansk Vækstkapital og deres investeringer
 

6. Vækstfonden giver vækstlån til virksomheder

Vækstlån er lån til videnintensive og kapitaltunge vækstvirksomheder, som befinder sig i de tidlige udviklingsstadier. Formålet med vækstlån er at forbedre adgangen til kapital for vækstvirksomheder i de tidlige stadier og dermed styrke interessen for at starte nye vækstvirksomheder. Samtidig skal vækstlån gøre det mere attraktivt for ventureinvestorerne at investere i meget tidlig virksomhedsudvikling.

Læs mere om kravene og vilkårene for Vækstlån
 

7. Har du idéen, lysten og modet til at starte egen designvirksomhed, men mangler skubbet?

Så få det sidste skub med DESIGNIVÆRK - et 6-ugers iværksætterkursus målrettet designere og andre kreative. Forløbet er intensivt og en kombination af workshops, coaching og selvstændigt arbejde samt oplæg fra Designskolen, IDEA, Spinderihallerne, Væksthuset og selvstændige, som alle deler ud af deres viden og erfaringer.

Få mere at vide på www.designandelen.dk/designivaerksaetter

 

8. Støtte til innovation med oplevelser

Industrikoncernen Danfoss A/S gør det, ejendomsmæglerkæden Robinhus gør det, benzinselskabet Q8 og en lang række andre større eller mindre virksomheder fra alle dele af erhvervslivet har søgt og modtaget økonomisk støtte fra CKO’s Vækstpulje. Nu har du og din virksomhed mulighed for at skabe fornyelse og innovation gennem støtte fra CKO’s Vækstpulje.

Ansøgningsfristen er 9. september 2011.

CKO’s Vækstpulje støtter projekter, hvor deltagende virksomheder, der ikke er såkaldte oplevelseserhverv samarbejder med kreative aktører som fx modedesignere, musikere, kokke eller computerspildesignere om at bruge oplevelser til at skabe vækst og værdi for virksomheden. Alle typer virksomheder, store som små, alle sektorer og brancher kan søge støtten, så længe, det kan sandsynliggøres, at der kan skabes vækst i virksomheden. Værdiskabelsen er ikke begrænset til et direkte øget kommercielt salg. Den kan også ske som eksempelvis procesinnovation, organisationsudvikling, rekruttering eller lignende.

 

9. Inspirationsmøde om brug af webshop

Hvad skal der til for at lave en god web-shop? Hvad virker? Hvad koster det? Hvor kan der hentes hjælp? Kom og bliv klogere på hvordan din virksomhed kan sælge mere via nettet.

I samarbejde med EEU, IBIZ og Alexandra Instituttet inviterer Varde Erhvervs- og Turistråd til inspirationsmøde den 30. august i Esbjerg.

Læs mere her

 

10. Ingeniørens Produktpris 2011

Har du eller din virksomhed udviklet et nyt produkt - eller fundet en ny anvendelse af et eksisterende produkt?

Så deltag i kampen om Danmarks mest prestigefyldte teknologipris, Ingeniørens Produktpris 2011.

Der lægges vægt på, at produktet i design eller anvendelse tilbyder afgørende teknologisk nyhedsværdi og/eller bygger på markant teknologisk kunnen.

Læs mere om vilkår og tilmelding for Produktprisen 2011
 

11. Nye regler for genbrugsplader fra 2012

Miljøministeriets regler for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne betyder, at Varde Forsyning A/S nu udsender opkrævninger for 2011. Det er imidlertid sidste gang virksomhederne tvinges til at betale. Kritik af reglerne har medført nye regler fra 2012.

Du kan læse hele pressemeddelelsen fra Varde Forsyning her.

 

12. De konventionelle turistbureauer kan ikke stå alene

De traditionelle turistbureauer er ikke længere nok, hvis dansk turisme skal dække turisternes behov. ”Man skal ikke nødvendigvis nedlægge de eksisterende bureauer, men man skal kigge på gæsternes behov og sammensætte den palette af muligheder, som bedst opfylder behovet”, siger Danske Destinationers formand, turistchef Hans-Jørgen Olsen, VisitOdsherred. Det har medlemmerne af Danske Destinationer taget konsekvensen af, og de er netop nu i færd med at implementere en række nye modeller for turistservice og –information i landets største turistområder.

Læs hele pressemeddelelsen

 

13. Begejstringsledelse

Hvordan kan man som leder skabe en virksomhedskultur som består af ildsjæle? Kodeordet er begejstring. Begejstring er ikke noget genetisk hos få mennesker. Det er ikke noget som behøves at komme tilfældigt. Det kan dyrkes og sættes i system.

Vores medlemmer SenseMaker og TrimPro har i samarbejde med konsulentvirksomheden The Yes Company sammensat et kort og intenst kursusforløb, hvor de giver dig en værktøjskasse af viden, som gør dig i stand til at gå tilbage i din organisation og gøre en forskel med det samme.

Du kan læse mere om kurset her

 

14. Aktuelle ledighedstal

De nyeste ledighedstal viser, at den sæsonkorrigerede ledighed steg med 580 personer fra maj til juni. Den sæsonkorrigerede bruttoledighed ligger dermed på knap 34.700. Dermed er ledigheden på det samme niveau som i februar.

I faktiske tal (ikke sæsonkorrigerede) er der 33.100 bruttoledige i Syddanmark i juni 2011. Der har dermed været et fald på knap 1.050 personer i det seneste år, et fald på 3,1%.

Hvis ikke man tæller de aktiverede ledige med, er der knap 20.150 nettoledige i Syddanmark i juni 2011. Sammenlignet med samme måned sidste år er nettoledigheden faldet med 7,9%.
 

15. Sådan tackler du medarbejderes e-post

Når en medarbejder stopper i virksomheden, kan der være stor usikkerhed om, hvordan man skal håndtere hans/hendes e-postkonto. HORESTA anbefaler, at den enkelte virksomhed udarbejder retningslinjer for, hvordan man behandler e-postkonti for fratrådte medarbejdere. Det giver den største sikkerhed for alle parter.

Du kan læse mere om retningslinjerne her.

 

16. Esbjerg Senior Erhverv tilbyder kompetent arbejdskraft

Esbjerg Senior Erhverv er et netværk stiftet af en gruppe kreative og dynamiske seniorer.

Deres formål er at medvirke til, at deres medlemmer, der alle er over 50 år og kommer fra mange års aktiv indsats på arbejdsmarkedet, igen opnår ordinære job, altså fast tilknytning til det aktive arbejdsmarked.

Har du brug for kompetent arbejdskraft, enten som fast medarbejder, vikar/afløser, aflastning ved ferie, sygdom og barsel eller til projekter, så læs mere om Esbjerg Senior Erhverv her eller læs det seneste nyhedsbrev.

Hvis du vil vide mere, så klik ind på www.esbjergseniorerhverv.dk