Nyhedsbrev fra VETR - Uge 27/2010

 
 

1. Syddansk Turisme har fået ny direktør

Den 1. maj overtog Peter Saaby Simonsen posten som direktør i Syddansk Turisme. Til jobbet medbringer han mange års erfaring fra turistbranchen og store forventninger, men også en vis portion ydmyghed. Læs mere her
 

2. Ny duo kalder til samling i Syddansk Turisme

Midt i maj blev bestyrelsen i Syddansk Turisme udvidet fra 7 - 11 medlemmer, og to ad de nye bestyrelsesmedlemmer, Jack Nielsen og Lasse Krull indtrådte som henholdsvis formand og næstformand. Læs mere her

 

3. Folketinget har vedtaget ny lov om VisitDenmark

Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 27. maj 2010 ny lov om VisitDenmark. DEF har ligesom KL kæmpet for, at der ikke med den nye lov skabes en koordinations- og samarbejdsmodel, som medfører et voldsomt bureakrati og tab af lokalt engagement i turismeindsatsen. Læs artikel
 

4. VisitDenmark: Turismen lige nu

"Konjunkturen i dansk turisme" giver et overblik over faktorer, der har indflydelse på turismens udvikling i de kommende måneder.
Konjunkturbarometeret for turismen viser bedre forventninger til omsætningen de næste tre måneder end på tilsvarende tidspunkt sidste år.

 

5. Problemet i dansk turisme

Copenhagen Economics har udarbejdet en rapport omkring problemer i dansk turisme i forhold til andre EU-lande. Du kan læse hele rapporten her.
 

6. Få del i 100 millioner kr. til fornyelse

Arbejder din virksomhed med nye velfærdsløsninger eller grønne løsninger? Så kan du komme i betragtning til at få del i 100 millioner kr. hos Fornyelsesfonden. Fonden har nu åbnet for en ny ansøgningsrunde til projekter, der skal være forankret i private virksomheder, og som resulterer i konkrete produkter og serviceydelser. Fristen for at søge er den 23. august 2010. Læs mere på www.fornyelsesfonden.dk.

 

7. 132 milioner til arbejdsmiljøprojekter

Forebyggelsesfonden har igangsat årets sidste ansøgningsrunde. Fonden giver støtte til projekter, der "forebygger fysisk og psykisk nedslidning" (92,5 mio. kr.), "får sygemeldte tilbage til arbejde" (20 mio. kr.) eller "fremmer medarbejdernes sundhed på arbejdspladsen (20 mio. kr.). Der er ansøgningsfrist den 10. august 2010.

 

8. Undgå spild i din virksomhed - indfør Lean

På Startvækst er der åbnet op for et nyt Lean område. Lean handler om at undgå spild og sørge for, at alle aktiviteter i virksomheden giver værdi. Og Lean er bestemt ikke noget forbeholdt for store produktionsvirksomheder – selv små virksomheder og iværksættere kan have gavn af at indføre Lean.

Kom i gang med Lean her

 

9. Distanceledelse

Takket være teknologien og globaliseringen arbejder flere og flere virksomheder internationalt og i team. Mange virksomheder ansætter ”distanceteams”. Men selv med en stribe af nye webbaserede værktøjer til deres disposition, finder de fleste ledere det stærkt udfordrende at lede på distancen. For at få det bedste ud af dine fjernt placerede medarbejdere, er det helt nødvendigt at etablere klare kommunikationsrutiner, at tage ekstra skridt for at opbygge tillid samt at gennemgå arbejdsprocesserne, så du er sikker på, at de fungerer godt for alle. Hvad enten dine medarbejdere er placeret andre steder i virksomheden, arbejder hjemmefra eller gør begge dele, vil de følgende tips hjælpe dit team til at samarbejde og fungere bedre. Læs mere her
 

10. Tysk økonomi-indikator for juni faldt overraskende meget

ZEW-indikatoren for tysk økonomi faldt til 28,6 i juni fra 45,8 i maj, hvilket var meget mere end ventet. Læs artikel

 

11. Ny rapport: Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice

KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen har i fællesskab fået udarbejdet en analyse af fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice. Analysen giver viden om og inspiration til, hvordan kommunerne kan føre en aktiv, effektfuld og sammenhængende erhvervspolitik.
Analysen redegør for, hvad erhvervspolitik og erhvervsservice er, kortlægger de konkrete ydelser i den lokale erhvervsservice og kommer med eksempler på god praksis fra en række kommuner. Analysen stiller også skarpt på samarbejdet mellem den lokale erhvervsservice og Væksthusene. I analysen inddrages data fra en større spørgeskemaundersøgelse gennemført af KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med Dansk Erhvervsfremme (DEF). Rapporten kan læses
her

 

12. Ny vækstplan for udkantsdanmark

Danske Regioner lancerer ny vækstplan for udkantsdanmark. Den indeholder 20 konkrete anbefalinger inden for erhvervsudvikling, planlægning, uddannelse, infrastruktur og sundhed. Læs mere om udspillet på Danske Regioners hjemmeside hvor der også findes links til planen.

 

13. Nyt lille ledighedsfald i Syddanmark

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 800 fuldtidsledige sammenlignet med sidste måned. Der var i maj måned 23.800 ledige omregnet til fuldtid og korrigeret for sæsonudsving.

Der har været et lille fald i ledigheden i de seneste 3 måneder. Ledighedsfaldet ses især inden for 3F herunder byggefagene, hvor bl.a. den hårde vinter har været årsag til lav beskæftigelse. Generelt er ledigheden tilbage til en mere normal udvikling, hvilket er positivt.

Beskæftigelsesregionen forventer, at ledigheden igen vil have en stigende tendens igennem 2010, omend med en lavere stigningstakt. Nogle af de større varslinger af afskedigelser i regionen, der også har været omtalt i pressen, er ikke trådt helt i kraft endnu.

Læs pressemeddelelsen og se de nyeste ledighedstal her

 

14. Metodehåndbog til brugerdreven innovation

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udgivet en håndbog over 30 innovationsmetoder, der henvender sig til virksomheder og institutioner, som vil skabe resultater gennem innovation med fokus på brugernes behov.
Beskrivelserne af de 30 metoder og værktøjer er et resultat af 62 innovationsprojekters anvendte innovationsmetoder. Projekterne har alle været del af Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation i perioden 2007-2009.

 

15. SMV-venlige udbud sådan: 13 gode råd til det offentlige

Mange små og mellemstore virksomheder oplever, at de reelt ikke har mulighed for at byde på de opgaver, som kommunerne udbyder. Håndværksrådet har derfor udarbejdet 13 bud på hvordan en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik kan se ud.

 

16. Behov for mere effektiv behandling af byggesager i flere kommuner

Nu er det muligt at sammenligne, hvor længe en kommune er om at sagsbehandle en byggesag i forhold til f. eks. nabokommunen på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside. Den nye oversigt viser, at de mest effektive kommuner er i stand til at afslutte deres byggesager inden for gennemsnitligt 2-3 uger, mens kommunerne i den anden ende af skalaen gennemsnitligt er 2-3 måneder om at færdigbehandle ansøgninger.
 

17. Vækstprofil

Kender du de vigtigste nøgletal for at styre din virksomheds vækst? Hvis ikke, så kan du kontakte Peter Rosendahl fra Væksthus Syddanmark. Med en baggrund som økonomidirektør hos bl.a. Jydsk Vindueskompagni, Kildemoes Cykelfabrik og Jensen’s Food Group (Jensen’s Bøfhus) kan han hjælpe dig med at få styring på dine nøgletal samt give dig værdifuld sparring på din strategi, forretningsplan og finansiering.

 

18. VETR ønsker en god sommer

Varde Erhvervs- og Turistråd ønsker alle medlemmer, kollegaer, samarbejdspartnere og øvrige læsere af nyhedsbrevet en rigtig god sommer.